LH Myran

Lokala Hyresgästföreningen MYRAN

Om oss På Gång Lokalen Medlem? Boendemiljö

  

 

Ordningsregler

Vem kan hyra?
Boka?
Ordningsregler

Lokalen får gratis nyttjas av myndiga personer som är hyresgäster hos Familjebostäder i Svedmyra. I mån av tillgång får lokalen lånas av övriga myndiga personer bosatta i Svedmyra till en avgift av 500kr.

 

I lokalen råder rökförbud.

 

Pälsdjur får inte vistas i lokalen.

 

Övernattning får inte ske i lokalen.

 

Hyrestagaren ansvarar för den allmänna ordningen i lokalen och de inventarier som finns enligt inventarielista. Därutöver förbinder sig hyrestagaren att tillse att kringboende inte störs av aktiviteten i lokalen. Om utryckning från Störningsjour eller Polis påkallas, kommer eventuella kostnader debiteras hyrestagaren.

 

Följande tider gäller för lokalen:

·        söndag – torsdag      kl 07:00 – 21:00

·        fredag –  lördag         kl 07:00 – 22:00

 

Hyrestagaren ansvarar för eventuell skadegörelse som kan uppstå i lokalen eller på inventarier i samband med förhyrningen. Uppkommen skada skall ersättas till fullo. Hyresgästföreningens försäkring gäller inte vid denna uthyrning. Hyrestagaren förbinder sig att ha egen gällande hemförsäkring.

 

Hyrestagaren ersätter byte av lås om nyckel förloras under hyrestiden.

 

Nyckeln till lokalen skall återlämnas senast vid tidpunkt enligt överenskommelse i kontraktet.

 

Hyrestagaren skall ha tagit del av gällande brandföreskrifter.

 

Lokalen skall vara återställd och städad innan nycklarna återlämnas. I städning ingår följande:

  • avtorkning av bord och stolar,
  • sopning och våttorkning av golv,
  • städning av kök och toalett,
  • tömning av papperskorgar,
  • omhändertagande och borttransport av sopor,
  • samt att åtgärda eventuell nedskräpning utanför lokalen 
  • Förbrukningsvaror såsom toapapper, tvål och diskmedel, värmeljus, ersätts med använd mängd.

Om städningen inte sker enligt ovanstående föreskrifter har uthyraren rätt att behålla erlagd deposition. Detsamma gäller om hyrestagaren inte följer övriga allmänna bestämmelser. 

 

 

  Copyright 2005 Lokala Hyresgästföreningen MYRAN. Alla rättigheter reserverade.